Statuten en huishoudelijk Reglement

  • Post Author:
  • Post Category:Statuten

Statuten en huishoudelijk Reglement ‘s-Gravenhaagse tilduivenvereniging Ons Belang

Hierbij doe ik ter informatie de Statuten en het huishoudelijk Reglement van de ‘s-Gravenhaagse tilduivenvereniging Ons Belang, deze is opgesteld op 15 november 1920 en is op 4 februari 1981 officieel notarieel aangepast.

Ton Schild (Penningmeester)

Statuten en huishoudelijk Reglement ‘s-Gravenhaagse tilduivenvereniging Ons Belang