Duiventillen zijn voor duivenliefhebber een felbegeerd bezit

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:27 december 2018
  • Berichtcategorie:Duiventil

Duiventillen zijn voor duivenliefhebber een felbegeerd bezit. Als u een dak, balkon of een tuin heeft, kunt u deze wens in vervulling laten gaan. Maar voor het plaatsen van een duiventil is wel de toestemming van de gemeente nodig. Het is namelijk een toevoeging aan uw huis die goed moet passen in de omgeving. Het plaatsen van een duiventil mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ook moet de duiventil constructief deugdelijk zijn zodat hij geen gevaar oplevert.
Er zijn twee soorten duiventillen: de sierduiventil en het postduivenhok. Voor beide moet u een bouwvergunning aanvragen.


Duiventillen zijn voor duivenliefhebber een felbegeerd bezit

Inhoudsopgave

Hier vindt u alle informatie over de regelgeving voor een duiventil, zo zijn er verschillende soorten duiventillen, de sier duiventil, en het postduiven hok en zo hebben we ook nog informatie over de welstandscriteria voor duiventillen.


De sierduiventil

Sierduiventillen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De kiosk is kleiner dan 1,60 bij 1,60 meter en maximaal 2 meter hoog;
• de ren is korter dan twee meter, smaller dan 1,60 meter en niet hoger dan 1,75 meter;
• de kleur van de sier duiventil is grijs (RAL 7042) omdat deze kleur het minst afsteekt tegen de lucht;
• bij plaatsing op een balkon mag de til niet uitsteken;
• op een plat dak plaatst u de til evenwijdig aan de achterkant;
• op een schuin dak plaatst u de til onopvallend aan de achterzijde.


Het postduivenhok

Deze hokken hebben een gesloten karakter en zijn groter dan sier duiventillen. Omdat elke situatie anders is, beoordeelt de gemeente per geval of het hok gebouwd mag worden. Postduivenhokken op schuren zijn niet toegestaan, omdat de schuur dan te hoog wordt.
Rekening houden met de buren
Naast de regels rondom het bouwen heeft u ook te maken met het zogeheten burenrecht. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en bevat de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven u (wettelijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt. Maar het meest belangrijke advies is om de buren in te lichten over uw plannen. In veel gevallen wordt u het dan eens, wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Duiventillen zijn voor duivenliefhebber een felbegeerd bezit
Duiventillen zijn voor duivenliefhebber een felbegeerd bezit


Welstandscriteria voor duiventillen

  • een duiventil voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
  • plaatsing van de duiventil is zodanig dat zij niet storend is in de stedelijke omgeving;
  • plaatsing van de duiventil zoveel mogelijk naar achteren op het dakvlak en evenwijdig aan de achtergevelrooilijn;
  • de duiventil is uitgevoerd in hout en geschilderd in een grijze kleurstelling.

Uitzonderingen

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd
worden voorgelegd aan een welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader

Voor advies en hulp bij mogelijke problemen, neem dan contact op met Tilduivenbond Ons Belang

Duiventillen zijn voor duivenliefhebber een felbegeerd bezit

duiventillen zijn voor duivenliefhebber een felbegeerd bezit
Duiventillen zijn voor duivenliefhebber een felbegeerd bezit

In Vlaanderen worden sinds 2005 duiventilen geplaatst om de wilde stadsduiven-populatie binnen de perken te kunnen houden. Duiventil aan het conservatorium in Kortrijk

Een duiventil, duivenkot of duivenhok is een ruimte om duiven in te kweken.

Oude (stenen) duiventillen zijn nog op enkele plaatsen te vinden, zoals bij de havezate Mensinge in Roden en de Menkemaborg in Uithuizen. De duiven werden er voornamelijk gehouden voor de consumptie.

Overlast

In Vlaanderen worden sinds 2005 duiventillen geplaatst om de wilde stadsduiven-populatie binnen de perken te kunnen houden door broedeieren te verwisselen met kunsteieren. Duivenoverlast wordt op deze manier teruggedrongen. Door het beperken van het voedselaanbod in de stad, zullen de duiven in de duiventillen naar eten komen zoeken. Er wordt vers voer en water aangeboden, zodat de duiven niet ziek worden. Bovendien kunnen de dieren er ook slapen en broeden.

Door de duiventillen en hun omgeving schoon te houden, wordt de overlast door ratten en vliegen die op etensresten en vogelmest afkomen, beperkt. Zie ook: tillenmethode.

Kleine houten duiventillen worden vaak op een paal geplaatst. Ze zijn eenvoudiger van constructie dan duiventorens. Duiventillen zijn voor duivenliefhebber een felbegeerd bezit.

Lees Meer>>>

Duiventillen zijn voor duivenliefhebber een felbegeerd bezit!

Zie ook:

Een duiventil vroeger was het al moeilijk

 

HANDLEIDING VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN DUIVENTIL