Is corona overdraagbaar door duiven

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:algemeen

Deze vraag kregen we afgelopen weken heel vaak “Is corona overdraagbaar door duiven?”.

Is corona overdraagbaar door duiven

Update 20-5-2020

Inhoudsopgave

Het is aannemelijk dat een nerts het corona-virus heeft overgedragen op een mens,zegt minister Schouten van Landbouw. Bij welke nertsenhouderij dit zou zijn gebeurd,is niet bekendgemaakt.

Volgens de minister werd de kans op besmetting van nerts op mens niet groot geacht.Bij een van de medewerkers is aangetoond dat het virus overeenkomsten vertoont met het virus dat bij nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden.

Het zou voor het eerst in Nederland zijn dat een mens door een dier is
geïnfecteerd met het corona-virus. Deminister kon niet zeggen hoe dat in
andere landen is.

Vorige bericht:

Zover we weten is er in Noord Brabant het corona-virus vastgesteld bij Nertsen. Er wordt van uitgegaan dat de Nertsen het virus van mensen hebben gekregen. Enzo zijn er nog een aantal gevallen van honden en katten bekend, die het virus hebben gekregen van hun eigenaar.

Meer informatie hierover leest u op deze website:
https://www.animalrights.nl/corona-en-andere-zo%C3%B6nosen

Is corona overdraagbaar door duiven
Is corona overdraagbaar door duiven

Is corona overdraagbaar door duiven / dieren

Minister Schouten van Landbouw laat hier onderzoek naar doen, om te kijken of het virus verder tussen dieren kan verspreiden. Tot zover zijn er nog geen aanwijzingen dat dieren het virus weer over kunnen brengen naar mensen.

Zo zijn er veel verschillende soorten coronavirussen die bij dieren voorkomen. Er is momenteel weinig gevallen bekend dat COVID-19 dieren heeft geïnfecteerd. Ook is er nog geen enkel bewijs dat dieren een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus en zo dus een infectiebron kunnen zijn voor mensen.

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2, dat soms ook wel aangeduid wordt als het COVID-19-virus en voorheen ook bekendstond als 2019-nCoV, is een virus dat de besmettelijke luchtwegaandoening COVID-19 bij mensen veroorzaakt. SARS-CoV-2 is een virusstam uit het geslacht betacoronavirussen uit de onderfamilie van coronavirussen.

Het virus werd voor het eerst gemeld op 30 december 2019 in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei. Bij de uitbraak in 2019 en begin 2020 waren de eerste patiënten vooral bezoekers en werknemers van de Huanan-vismarkt in Wuhan. Hierdoor werd al snel verondersteld dat het virus een zoönotische oorsprong heeft.

Naamgeving

Tijdens de pandemie noemden mensen het virus vaak kortweg ‘het coronavirus’, hoewel deze naam eigenlijk een veel ruimere groep van virussoorten aanduidt.

Aanvankelijk had het virus geen eigen naam. In het begin duidde men het virus daarom simpelweg aan als een ‘nieuw coronavirus’, in het Engels een ‘novel coronavirus’. Met het jaartal van ontdekking erbij werd dit afgekort tot 2019-nCoV of nCoV-2019.

Een informele aanduiding in de eerste wetenschappelijke publicaties van Chinese onderzoekers was het “Wuhan seafood market pneumonia virus” of “Wuhan-Hu-1 virus”, naar de stad waar het virus voor het eerst opdook. Massamedia verwezen in de weken daarna ook regelmatig naar de naam van de stad waar de epidemie was uitgebroken: ‘het coronavirus uit Wuhan’, het ‘Wuhan-coronavirus’ of het ‘Wuhan-virus’.

Op 11 februari 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend dat de ‘ziekte’ die het virus veroorzaakt de naam COVID-19 zou krijgen, een afkorting van coronavirus disease (coronavirusziekte) met het jaartal van ontdekking. Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO zei dat er een naam nodig was die niet zou verwijzen naar een bepaalde geografische plek, een dier of een groep mensen. Ook moest de naam uitspreekbaar zijn.

Dezelfde dag stelde de Coronavirussenwerkgroep van het International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) voor om voor het virus zelf voortaan de naam ‘severe acute respiratory syndrome coronavirus 2’ te gebruiken, afgekort ‘SARS-CoV-2’, vanwege de gelijkenissen met het SARS-virus dat officieel dezelfde naam draagt, maar dan zonder het volgnummer 2. Beide virustypen zijn ingedeeld bij de soort Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-gerelateerd coronavirus).

Dit idee kreeg kritiek van Chinese virologen omdat sommige andere sterker overeenkomen met het SARS-virus en toch een eigen naam hebben en omdat de ziekte COVID-19 op verschillende punten afwijkt van Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). De nieuwe virusnaam zou dus verwarring veroorzaken en mogelijk zelfs paniek. Als alternatief stelden zij human coronavirus 2019 (menselijk coronavirus 2019) met de afkorting HCoV-19 voor.

Om dezelfde reden koos de WHO in publiekscommunicatie voor omschrijvingen als “the virus responsible for COVID-19” of “the COVID-19 virus” (het virus verantwoordelijk voor COVID-19 respectievelijk het COVID-19-virus) en geeft daarbij aan dat deze omschrijvingen niet zijn bedoeld ter vervanging van de officiële naam SARS-CoV-2.

Bij de bovenstaande controverses bleef het niet: in de Verenigde Staten werd de naam van het virus onderdeel van een politiek steekspel. President Trump noemde het virus in maart herhaaldelijk “het Chinese virus” wat hem op brede kritiek kwam te staan, omdat het zou leiden tot stigmatisering, toenemend racisme en zelfs fysiek geweld gericht tegen Chinezen en andere mensen van Aziatische herkomst in de VS. Een medewerker van het Witte Huis sprak zelfs van de “Kung Flu”. Trump noemde zijn woordkeuze een verdediging tegen valse informatie uit China als zou het Amerikaanse leger achter de uitbraak zitten. Ook verwees hij naar andere virussen die jaren eerder wél een geografische naam hadden gekregen zoals het Westnijlvirus en het Ebolavirus.

Voor meer informatie over veel voorkomende duivenziektes zie:
Veel voorkomende duivenziektes