Tilduivensport

Tilduivensport

Tilduivensport

De sport het is in zijn algemeenheid de interesse in dieren. Je zal vaak zien dat degene die tilduiven houdt ook andere dieren in huis heeft. Het is een hobby die ook spanning oplevert, niets is spannend wanneer er een "vreemde duif" op het punt staat het hok in te gaan en de duif is gevangen.

Wat houdt de sport in?

Het volgens de regels van de sport vangen van elkaars duiven. Deze regels zijn: Het op een sportieve manier vangen van elkaars duiven d.w.z. de duiven hun "werk" laten doen en geen verboden vangmiddelen gebruiken.

Hoe wordt deze sport bedreven?

De sport is gebaseerd op de paringsdrift van de duiven. Een doffer (mannelijke duif) probeert een duivin (vrouwelijke duif) naar zijn hok te lokken. Dit gebeurt in de lucht door middel van "luchtwerk".

  1. de doffer leidt de duivin naar zijn hok
  2. als de duivin niet bij de doffer neerstrijkt zal de doffer alles doen om dit te bereiken
  3. hij vliegt weer weg en probeert het opnieuw

Hierbij is de hok vastheid van de duivin en de doffer dus van belang.

Beoefenaars en betrokkenen

Tilduivenliefhebbers zijn vooral in Den Haag en omstreken te vinden. Over het algemeen zijn tilduivenliefhebbers mannen en de gemiddelde leeftijd is hoog, hoewel ze proberen om meer ‘jongeren onder de veertig’ te interesseren voor hun hobby.

Tilduivenbond Ons Belang

heeft 350 leden. De Tilduivenbond speelt een belangrijke rol bij contacten, organiseert clubavonden, bemiddelt bij onenigheid met woningbouwverenigingen of andere partijen. Verder helpt hij met het aanvragen van vergunningen. Ook legt de bond huisbezoeken af voor de controle van duiventillen en of er goed voor de dieren wordt gezorgd. Eeuwenlang werd er in de duinen rondom Den Haag gejaagd door de adel. Waarschijnlijk werd er ook op duiven gejaagd, vooral met valken. Pas vanaf de Napoleontische tijd mochten burgers duiven houden. Sinds die tijd is, vooral in Den Haag, de hobby van de tilduiven opgekomen.

populair

Het is niet duidelijk waarom de tilduivensport vooral daar zo populair werd. Feit is dat de Tilduivenbond Ons Belang al in 1920 opgericht is en in 1926 bij Koninklijk Besluit werd goedgekeurd. In de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw waren er circa tweeduizend tilduivenliefhebbers. In de Tweede Wereldoorlog was het houden van duiven verboden, maar veel liefhebbers verstopten hun duiven op balkons, zolders en in schuurtjes. Na de oorlog waren de overgebleven duiven veel geld waard. Door fokken liep het aantal snel op, zodat de prijzen weer omlaag gingen. Tussen 1950 en 1970 was de tilduivensport op zijn hoogtepunt, naar schatting lag het aantal tilduivenliefhebbers toen rond de vijfduizend. In de jaren daarna is dit aantal afgenomen.

Waarom lid worden van de Bond?

Cultureel Erfgoed van Nederland 

Deel dit