Nieuwe dakbedekking

Wat gebeurt er als een woningbouwvereniging nieuwe dakbedekking laat aanbrengen op een dak waar duiventillen op staan? In de gevallen van Vestia, Haagwonen en Stadion is het gebruikelijk, dat de woningbouwvereniging contact opneemt met de tilduivenbond “Ons Belang”. Vervolgens komt er een gesprek met Ons Belang en worden er afspraken gemaakt. Voordat het gesprek met de woningbouwvereniging plaatsvindt, neemt Ons Belang contact op met de leden van Ons Belang en inventariseert zij de problemen van het desbetreffende lid(leden). Met de op- en aanmerkingen van de leden gaat Ons Belang weer terug naar de woningbouwvereniging en gaat zo onderhandelen op welke wijze de nieuwe dakbedekking op een zo’n gunstig mogelijke wijze voor de liefhebber(s) kan worden aangebracht.
Maar als het een duiventil betreft, die geen lid is van Ons Belang? Dan verzoekt Ons Belang de liefhebber ervan te overtuigen zo snel mogelijk lid te worden, daar een organisatie als Ons Belang met zijn ervaring in de meeste gevallen meer bereikt dan een individuele liefhebber. Maar let goed op: De gemeente gaat over het bouwen of wijzigingen van een duiventil en verstrekt een omgevingsvergunning. Dit is een vergunning inclusief milieu en welstand. De woningbouw geeft op grond van een aantal voorwaarden toestemming voor het houden van een duiventil aan de hand van een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is het lidmaatschap van Ons Belang. Het bestuur van Ons Belang vertrouwt erop, dat u door deze uiteenzetting een beter beeld van het bouwen, wijzigen en dergelijken hebt gekregen. Want uw belang is Ons Belang.