Joop de Ruyter (oud voorzitter) overleden.

Hallo leden van Ons Belang,

Onze oud voorzitter Joop de Ruyter is op 26 juli 2016 op 88-jarige leeftijd overleden. Sinds 1995 tot 2012 is hij “officieel” voorzitter geweest van Ons Belang. Een prima voorzitter, die samen met de huidige voorzitter Guus Nieuwmans de tilduivenvereniging Ons Belang op grote hoogte heeft gebracht. Namens alle leden: Joop rust in vrede.

Afbeelding1

 

’t Laatste beetje is nu op, veel was er te verduren.

Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren. Voor wie ’t aangaat is ’t niet erg, die heeft genoeg geleden. lk had je nog zo graag bij me willen houden. Dank voor ie liefde. Dank voor je trouw.

Na een liefdevolle verzorging in Aafie Schiehoven is van mii heengegaan mijn lieve man

Johannes Franciscus de Ruiter

Joop

 

in de leeftijd van 88 jaar.

Hannie de Ruiter – Bolleboom

Rotterdam, 26 ‘juli 201 6

Van Galenstraat 29

271 2 KH Zoetermeer

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het familierouwhuis van CIJVO uitvaartzorg, Leopoldhove 70 (wiik 26) te Zoetermeer, op maandag 1 augustus om 1 2.00 uur.

Overeenkomstig zijn wens zal de crematie in stilte plaatsvinden.Geen bloemen.