Haagsche Stichting Vrije Tijdsbesteding.

De eigenaren van de Stichting Vrijetijdsbesteding Kleindierenteelt doet met onderstaande brief aan zowel Ons Belang als huurder, alsmede aan de bezoekers van het Kleindierencentrum een oproep om lid te worden van de club van 100. Het asbestdak van  het gebouw moet worden vernieuwd en het benodigde geld is niet aanwezig. Vandaar de oproep om lid te worden van de club van 100 van voormelde Stichting.

Even ter informatie: Het onderstaande is geen actie van Tilduivenvereniging Ons Belang, die gelukkig deze financiële problemen niet heeft. Wel staat Ons Belang achter de actie, daar wij als huurder gebruik maken van het gebouw van het Kleindierencentrum.

Het Bestuur “Ons Belang.”

 

Haagse Stichting Vrijetijdsbesteding
Kleindierenteelt

Zalen en Expositieruimten: Secretaris: Ben Moll
Zuiderpark Kleindierencentrum Voorthuizenstraat 97
Marie Heinenweg 15, 2533SX 2573 AC Den Haag
Den Haag (in het Zuiderpark) Tel:0703668650 Tel: 0703649728
Beheerder: Sjaak Beijersbergen Tel:0703600567 Email: B.Moll@casema.nl
Zaalverhuur: Lenie Froger Tel:0703260673 Bankrekening: NL10INGB0001839057 t.n.v.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel HSVK Rijswijk
onder nummer: 27087101
——————————————————————————————————————————-
Den Haag, voorjaar 2015
CLUB VAN HONDERD

Beste gebruikers/bezoekers van het Kleindierencentrum in het Zuiderpark in Den Haag.

Het Kleindierencentrum is uniek en gelegen op een toplocatie in het Zuiderpark. Eén van de taken van het Stichtingsbestuur is om het gebouw goed te onderhouden en een zo mooi mogelijke uitstraling te geven.

De laatste jaren heeft het bestuur daar al heel veel aan- en voor gedaan. Denkt u o.a. maar aan vervangen van de kozijnen; aanbouwen van opslagruimtes; plavuizen in de kantine; vervangen van de toiletten; nieuwe stoelen; nieuwe vloer; binnen- en buitenschilderwerk; nieuwe lichtarmaturen, nieuwe CV ketel; etc. etc. Kort na de bouw kon het bestuur dit bekostigen middels een kleine gemeentelijke subsidie en het uitschrijven van obligatieleningen. Buiten de huurinkomsten die net kostendekkend zijn, verwerft het huidige bestuur inkomsten door het organiseren van loterijen en bingo’s om daaruit extra zaken te betalen.

Door een recent ontdekte lekkage is gebleken dat het dak, dat er al vanaf de bouw opligt, nodig aan vervanging toe is. Dit is op het ogenblik het zwaarste kostenplaatje van de Stichting. Het oude dak waarin asbest verwerkt is, verwijderen en een nieuw dak plaatsen kost tussen de € 25000,– en € 30000,–.

Dat bedrag heeft de Stichting niet in kas en kan de Stichting niet uit de huuropbrengsten en met de al georganiseerde loterijen, bingo’s en andere acties opbrengen.
Om die reden wil het bestuur met, voor en door diegenen, die het Kleindierencentrum een warm hart toedragen, een
CLUB VAN HONDERD OPRICHTEN.
Daarom vragen wij u, die op één of andere wijze gebruik maakt van het Kleindierencentrum en het voor de instandhouding van het Kleindierencentrum over heeft, een éénmalige bijdrage van € 100,–.

Om het voortbestaan van het Kleindierencentrum nu en in de toekomst veilig te stellen, zien wij uw gift gaarne tegemoet op het bovenstaande bankrekeningnummer of contant bij één van de bestuursleden. Na ontvangst van uw gift plaatst het bestuur uw naam op de Lijst van Honderd, die in het Kleindierencentrum opgehangen zal worden, zodat niet alleen u, maar ook uw vrienden/kennissen/familie kunnen zien dat u daadwerkelijk lid bent geworden van de Club van Honderd van Het Kleindierencentrum. Misschien voor hen ook een stimulans om lid te worden.

Omdat het Kleindierencentrum van ons allemaal is, rekent het bestuur op uw bijdrage.

Het Stichtingsbestuur