Overlast van duiven

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:overlast

Overlast van duiven? Overlast van duivenWij, in Den Haag en omstreken, beoefenen met onze leden de Haagse Tilduivensport en hebben over het algemeen kleinere hokken staan en minder duiven dan een gemiddelde postduivenliefhebber. Vaak krijgen wij dan ook te maken met bemiddeling met de woningbouw of buren en dan gaat het over de zogenaamde  “overlast” die onze duiven veroorzaken. Er zijn een aantal mogelijke bronnen van overlast zoals uitwerpselen en geluidsoverlast die bij duiven zouden kunnen optreden.

Overlast duiven uitwerpselen

Inhoudsopgave

Als levend wezen dient ook de duif voedsel op te nemen. Na vertering en het opnemen van de voedingsstoffen vindt uitscheiding plaats. Uitscheiding van meststoffen bij duiven vindt slechts zeer beperkt plaats in een ongecontroleerde omgeving. Van de 24 uur die een dag heeft verblijft een duif zeker 22 tot 23 uur op het hok, uitzonderingen daar gelaten. Op deze plaats vindt dan ook de meeste uitscheiding van mest plaats die door de duivenhouder wordt verwijderd. Als de duif voor een vlucht wordt losgelaten ontlasten de duif zich veelal ook nog bij het uitvliegen.Overlast van duiven

Duiven eten 30 tot 40 gram voer per dag en veel mest kunnen ze dan ook niet produceren. Indien we vervolgens bedenken dat een duif van de 24 uur die een dag heeft ongeveer 5% buiten vliegt dan kan de mestuitscheiding niet erg groot zijn. Bij het uitvliegen en het weer landen zien we dat de duiven zich vaak ontlasten, dus tijdens het vliegen zal een duif zich nauwelijks ontlasten. Gevonden uitwerpselen zijn veelal afkomstig van houtduiven, meeuwen en kauwen die veel in onze omgeving voorkomen.

Overlast duiven geluid

Overlast van duivenDuiven produceren ook geluiden, je kunt een groep met duiven die laag vliegen horen overkomen en een doffer in goede conditie wil ook nog wel eens met zijn vleugels klappen. Ook kunnen de duiven koeren. Het produceren van geluid is echter wel wat anders dan geluidoverlast. Als je het geproduceerde geluid van een groep duiven meet, dan blijkt dat het geproduceerde geluid steeds wegvalt tegen het achtergrondlawaai dat in iedere omgeving aanwezig is. Overigens slapen de duiven zodra de duisternis invalt en dan worden er ook geen geluiden meer geproduceerd.

Overlast duiven voorkomen

Om “overlast van duiven” te beperken naar gelang het langer licht wordt, bijvoorbeeld de zomer, kan je ervoor kiezen om deuren of een verduisterend rolgordijn te plaatsen voor je lichthokken.