Ons Belang is naarstig op zoek naar bestuursleden!

Het Bestuur
Hallo leden van Ons Belang,

Onze huidige voorzitter heeft ook niet het eeuwige leven. Vandaar dat het de hoogste tijd wordt voor een nieuw Bestuur. Uiteraard dienen nieuwe bestuursleden aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals verantwoordelijkheidsgevoel, bestuurlijk inzicht en een beetje administratief onderlegd.

Guus is nu 75 jaar en afgelopen week een paar keer vanwege zijn gezondheid in het ziekenhuis beland. Maar Guus is ook een bikkel en gaat desondanks met volle kracht door totdat….en dan heb je de poppen aan het dansen.

Geen Duivenbode meer, geen contacten meer met de Gemeente en woningbouwverenigingen, vergunningen en toestemmingen moeten ieder voor zichzelf regelen en rechtszaken kan je helemaal vergeten.

Het zal toch niet gebeuren, dat Ons Belang ophoudt te bestaan als Guus er niet meer is. Kom op leden van Ons Belang. Wordt bestuurslid, daar Guus iedere kandidaat hiervoor opleidt en een goede begeleiding aandraagt.

En zo niet, dan halen we wellicht ons 100-jarig bestaan nog niet eens.

Een dringende oproep dus aan de leden van Ons Belang:

GEEFT U OP ALS KANDIDAAT BESTUURSLID EN LAAT ONS BELANG NIET ALS EEN BAKSTEEN VALLEN!!!!

                                                  GEWOON DOEN!