HOTNEWS HOTNEWS

Hallo leden van Ons Belang,

Eindelijk na twee jaar kan ons lid Michel Peer zijn duiventil in de Tulpstraat in Rijswijk gaan plaatsen. Met de voorzitter van Ons Belang, onze huisadvocaat en adverteerder mr. A.van der Wallen en uiteraard Michel heeft gisteren Het Gerechtshof te Den Haag in de zaak van Peer/Rijswijk Wonen arrest uitgesproken.

Al eerder had de Rechtbank in haar vonnis Michel in het gelijk gesteld, maar Rijswijk Wonen ging in hoger beroep! Het Gerechtshof in Den Haag heeft de heer Peer op alle fronten gelijk gegeven. Dat betekent, dat Michel Peer nu zijn til op het dak kan plaatsen met zowel (gedwongen) toestemming van de woningbouwvereniging alsmede met een omgevingsvergunning van de Gemeente Rijswijk. Alle kosten van het proces en uiteraard ook de door Michel gemaakte kosten komen voor rekening van Rijswijk Wonen.

En leden: Michel Peer, de voorzitter van Ons Belang en onze advocate sprongen een gat in de lucht. Eindelijk na twee jaar procederen toestemming en een vergunning. Bij Michel was op een gegeven moment de kracht een beetje uit de fles, maar Guus Nieuwmans bleef maar doorvechten en knokken voor deze voor Ons Belang zo belangrijke zaak.

Dit is voor Ons Belang hotnews, daar bij een volgende aanvraag verwezen kan worden naar deze zaak en dat heet dan jurisprudentie. Rijswijk Wonen wilde niet als andere woningbouwverenigingen zoals Staedion, Haagwonen en Vestia een overeenkomst met ons sluiten. Ons Belang heeft dan een behoorlijke vinger in de pap bij het verstrekken van een toestemming voor het houden van duiven.

Tilduivenliefhebber die geen lid zijn van Ons Belang: WORDT WAKKER en meld je aan als lid bij Ons Belang! Voor 7,50 euro contributie voor het jaar 2015 bent u al lid. Gewoon Doen! Onderstaand de oude til van Michel Peer!

til van Peer