Een paar hints voor elke tilduivenliefhebber!

Doordat oude huizen worden gesloopt en op de leeggekomen plekken enorme flats worden gebouwd, staan de woningbouwverenigingen niet een twee drie het plaatsen van een duiventil of duivenhok toe. Ook Verenigingen van Eigenaren gaan de laatste tijd moeilijk doen met betrekking tot het houden van duivenverblijven. Er vindt thans een strijd plaats tussen de bovengemelde instanties en Ons Belang. Een drietal zaken heeft Ons Belang gewonnen en een tweetal zaken worden in hoger beroep uitgevochten.

Wat zeer belangrijk is, dat de tilduivenliefhebber lid is van Ons Belang. Waarom? Deze vereniging heeft know how en veel ervaring met problemen met de tilduivensport.

Daarnaast is altijd belangrijk, dat u toestemming vraagt aan de woningbouwvereniging of de VvE. Krijgt u geen toestemming schakel dan als lid Ons Belang in. Ook belangrijk is een rechtsbijstandverzekering. Deze rechtsbijstandsverzekering dient minimaal een jaar voordat u problemen krijgt, afgesloten te zijn. Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Ons Belang. info@tilduivenbondonsbelang.nl