Notulen leden vergadering 12-4-2019

Notulen leden vergadering 14-4-2019: Opening vergadering. De voorzitter, Jerry van Toor, opent om 20.00 uur de vergadering. Mededelingen De voorzitter verteld dat door opzeggingen en de nieuwe aanwas van nieuwe leden het ledenbestand  nog altijd op een respectabel aantal staat van ruim 350 leden. Momenteel lopen er meerdere aanvragen van nieuwe leden bij woningbouwverenigingen om … Meer lezen over Notulen leden vergadering 12-4-2019