clubavond ons belang
  • Opening en mededelingen

Jerry  verzoekt een ieder op te willen staan en 1 minuut stilte te houden voor de personen die ons de afgelopen periode zijn ontvallen.

Chris Hilgersom kan vanwege dringende zaken niet aanwezig zijn op de vergadering en heeft zich afgemeld.

Dhr. Hans van Wilgen is inmiddels een omgevingsvergunning toegekend.

Dhr. Abdullah Vuijk is begin augustus voor de hoorcommissie van de gemeente geweest. Zelf kon de voorzitter hier niet bij aanwezig zijn omdat hij vakantie had. Vooraf heeft de voorzitter nog wel advies gegeven over hoe en op welke wijze hij de hoorcommissie het best kon benaderen. Wij hebben hem daarna geprobeerd te bellen maar kregen geen gehoor. In de duivenbode hebben wij  hem gevraagd om contact op te nemen.

Het ledenbestand is na een grote schoonmaakactie inmiddels geschoond en we komen op dit ogenblik uit op totaal 381 leden. Zoals jullie hebben kunnen lezen hebben we de afgelopen periode niet stil gezeten en hebben wij hier ook veel nieuwe leden mogen verwelkomen.

De voorzitter wil Ruud en Frans hartelijk bedanken voor de inspanning die zij hebben geleverd om de ledenlijst actueel te krijgen.

Op dit moment zijn er echter nog een 21 leden die niet hun contributie hebben voldaan. Wij hebben in de voorgaande vergadering en in de duivenbode van juni en september 2017 nogmaals de leden verzocht om aan hun contributieverplichtingen te voldoen.

Jaarrekening 2016.

De stukken van 2016 gaan komende week weer richting Guus. Guus wil deze jaarrekening afhandelen omdat hij zich daar als oud-voorzitter verantwoordelijk voor voelt. De voorzitter vraagt aan onze leden of er nog mensen zijn die zich willen aanmelden voor de kascommissie. Jan van Ruitenburg heeft zich inmiddels aangemeld en we zoeken nog 1 of 2 personen.

Bestuur/commissieleden

Momenteel bestaat het bestuur uit 3 personen. Chris Hilgersom, Frans Rutten en Jerry van Toor. Wij als bestuur kunnen nog altijd handjes gebruiken. Wat wij graag zouden willen hebben is een secretaris/secretaresse en  redacteur/ redactrice.

De redacteur/ redactrice zal verantwoordelijk zijn voor de lay-out van de duivenbode en de website.

Het Immaterieel Cultureel Erfgoed

Voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed hebben wij Nico Gravensteijn bereid gevonden om de honneurs waar te nemen van Ons Belang op de voorlichtingsbijeenkomsten.

Nico Gravensteijn is eind juni naar een bijeenkomst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geweest in Culemborg. Een zeer interessante bijeenkomst.
Er waren deelnemers van allerlei organisaties.
Een paar voorbeelden :
Stichting Behoud Woonwagencultuur Nederland
Harmonium Vereniging Nederland
Stoetbomentraditie
Nederlandse Vereniging van Pijprokers
Landelijke Vereniging Schoonrijders
Nederlandse Krulbol Federatie.
Hij heeft daar een workshop Nieuwe besturen gevolgd en volgens hem was dat zeer leerzaam.

Belangrijk om nu te weten :

Er komt binnenkort een nieuwe website : Immaterieel erfgoed in Nederland.
Zij geven ondersteuning bij het maken van plannen voor het motiveren van jeugd.
Daarbij wat voor kan de rol van ouders daarbij zijn.
Een verslag van de bijeenkomst is terug te lezen op de website van IE .

Sponsors/Advertenties. 

Het aantal advertenties wat nu in de duivenbode staat is dat een maximum aantal of willen we meer sponsors ? De voorzitter vraagt de leden of die nog bedrijven weten die “Ons Belang” willen sponseren. Het hoeft niet alleen in het boekje. Natuurlijk leest de voorzitter ook Facebook en dan leest hij “Het lijkt steeds meer op een reclamefolder?” De voorzitter geeft daar antwoordt op. “Ik ben in de archieven gedoken en zag tot mijn verbazing dat het aantal advertenties toen zelfs meer was. Je moet je beseffen dat juist door de adverteerders en de loterij kunnen we de contributie laag houden. Als de leden minder reclame willen vind ik dat prima maar wees er dan ook bewust van dat de contributie met een substantieel bedrag omhoog gaat”.
Website

De website van Ons Belang moet actiever worden. De voorzitter vraagt of er iemand in de zaal is die de leden op de hoogte wilt houden door regelmatig nieuws/informatieve dingen op de website te plaatsen.

Wij “Ons Belang” wil ook op Facebook een pagina aanmaken in combinatie met de website van Ons Belang. Het wordt geen pagina waar je op kunt reageren het wordt puur en alleen gebruikt voor informatieve doeleinden. Nu zijn wij op zoek naar mensen die hier iets in kunnen betekenen. Vanuit de commissieleden heeft Danny van der Steen aangegeven hierin te willen ondersteunen.

De voorzitter gaat ervan uit dat jullie hier ook een idee over hebben. Dus mochten jullie deze hebben meld je dan aan.

Hokbezoek

De hokbezoeken bevalt goed tot nu toe. Frans heeft op zijn scootmobiel al enkele hokbezoeken gedaan en na de ontvangst van de duivenbode hebben meerdere leden al aangegeven het op prijs te stellen als iemand van “Ons Belang” langs komt voor een hokbezoek.

Zijn er nog meer leden die een hokbezoek willen afleggen bij onze leden en hier dan een verhaal over willen schrijven en foto’s willen maken ? Zo ja meld je dan bij Frans Rutten via info@tilduivenbondonsbelang.nl

De laatste clubavond van dit jaar willen wij wel speciaal maken voor al onze leden. Één idee is om onze leden hun mooiste duiven te laten tentoonstellen en dan door een onafhankelijke jury deze te laten beoordelen. Per lid kan je maximaal 3 duiven/doffers inzenden. Als jou duif of doffer wordt gekozen tot de mooiste dan kan je daar een heel leuke prijs mee winnen. Als iemand nog andere ideeën heeft dan hoort het bestuur dat graag.

     

    

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *