zomaar een artikel over roofvogels

Ben de Keijzer – Roofvogelproblematiek in Nederland Ben de Keijzer 27-3-2015 Roofvogelproblematiek in de Duivensport Velen liefhebbers kampen met de problemen die roofvogels veroorzaken voor hun duiven. Vanuit duivenliefhebbers heerst de overtuiging dat roofvogelwerkgroepen verantwoordelijk zijn voor de toename van de roofvogelpopulatie in Nederland. Gedeeltelijk is dit juist, bijvoorbeeld in het geval van de slechtvalk. … Meer lezen over zomaar een artikel over roofvogels