Slechtvalken

ROOFVOGELS

Geplaatst

Wilt u alles over websites zien met betrekking tot tilduiven, duivenwinkels, duivenziektes en ga zo maar door, wordt dan lid van Tilduivenbond Ons Belang voor slechts 15 euro per jaar!

En nu nog even het verhaal over ROOFVOGELS! Al sinds jaar en dag hebben tilduivenliefhebbers last van roofvogels. Ik herinner mij, dat in de jaren vijftig mijn buurman mij vertelde dat hij had gezien, dat zijn mooie vaal door een roofvogel was "gepakt" door een buizerd, sperwer of valk. De tilduivenliefhebber accepteeerde de vangst van de roofvogels, maar heden ten hage komen er slechtvalken en havikken om de hoek kijken en dat is minder prettig. Wil je meer weten over roofvogels en tilduiven, kom dan naar onze clubavonden. Ons Belang nodigt sprekers uit, die verstand hebben van roofvogels. In de Duivenbode, het clubblad van Ons Belang wordt regelmatig dit item besproken.
De Hagenees.